הצהרת הסרת אחריות:
אס. או. אס, קופיקס וטכנו חן-תעוז בע"מ, ספקי ויצרני המוצרים אותם הם מייצגות, אינם מתחייבים
בכל אופן שהוא לגבי תוכנות, קבצים או כל חומר אחר שהורדדרך אתר זה.
כל הדרייברים, התוכנות או היישומים מסופקים כמו שהם ללאשינוי.
אס. או. אס, קופיקס וטכנו חן-תעוז בע"מ, הספקים והיצרנים אותם הם מייצגתו, מסירות כלאחריות,
על סחירות המוצר, שמישותו או התאמתו.
החברות אינן נושאות באחריות לשגיאות, לאובדן רווחים, אובדן הזדמנויות,
נזק נסיבתי או מיקרי או לפעולתו של כל מידע, ישום, תוכנה או דרייבר שהורדו מאתר זה.